Ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF công bố đề án tranh cử

03:59 PM 07/08/2018

Ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF công bố đề án tranh cử

Xem thêm 478

RA MẮT DSTORE - MÔ HÌNH KHO HÀNG PHI TẬP TRUNG

04:03 PM 08/06/2018

Lễ ra mắt DSTORE mô hình kho hàng phi tập trung đầu tiên tại Việt Nam, với tầm nhìn chiến lượt cách mạng chủ tịch DGH Hồ Huỳnh Duy cùng ekip lãnh đạo công ty đã đưa ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới mang tên Kho Hàng Tổng Phi Tập Trung DSTORE

Xem thêm 1,514
Facebook