Ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF công bố đề án tranh cử

03:59 PM 07/08/2018

Ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF công bố đề án tranh cử

Xem thêm 412

RA MẮT DSTORE - MÔ HÌNH KHO HÀNG PHI TẬP TRUNG

04:03 PM 08/06/2018

Lễ ra mắt DSTORE mô hình kho hàng phi tập trung đầu tiên tại Việt Nam, với tầm nhìn chiến lượt cách mạng chủ tịch DGH Hồ Huỳnh Duy cùng ekip lãnh đạo công ty đã đưa ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới mang tên Kho Hàng Tổng Phi Tập Trung DSTORE

Xem thêm 1,181

DGroup Holdings tham dự khai trương chuỗi cung ứng nông sản sạch Đồng Ta đầu tiên tại TP.Phan Thiết

03:23 PM 20/04/2018

Khai trương chuỗi cung ứng nông sản sạch Đồng Ta đầu tiên tại TP.Phan Thiết

Xem thêm 2,819

DGROUP HOLDINGS THAM DỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC MẮM CANA CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT NINH THUẬN

02:41 PM 20/04/2018

DGROUP HOLDINGS THAM DỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC MẮM CANA CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT NINH THUẬN

Xem thêm 3,723
Facebook