DGROUP HOLDINGS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày đăng: 07:02 PM 18/05/2019 - Lượt xem: 572

 

DGROUP HOLDINGS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 

(DG News) Ngày 17/05/2019 vừa qua, Dgroup Holdings đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019.

 

Tham dự Đại hội có các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đặc biệt có 95 cổ đông tương ứng 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

 

Đoàn chủ tịch nhận nhiệm vụ và  điều hành đại hội ngay sau khi được bàn giao trách nhiệm. Mở đầu, Đại hội được nghe ông Hồ Huỳnh Duy – Chủ Tịch HĐQT thông qua tổng quan hoạt động và các giai đoạn quan trọng của công ty, song song đó là các quyết định mang tính bứt phá thay đổi trong năm 2018 với sự bổ sung nhân lực trong Ban Tổng Giám Đốc, mạnh dạn mời Ban Cố Vấn có kinh nghiệm và chuyên môn cao đồng hành cùng doanh nghiệp.

 

 

Tiếp nối, Tổng giám đốc Dgroup Holdings – ông Nguyễn Quang Huy đã trình bày  báo cáo chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính. Theo báo cáo, Dgroup Holdings bên cạnh mốt số công ty con vừa được hình thành non trẻ, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của HĐQT, Ban TGĐ, toàn thể CBCNV và sự ủng hộ của Qúy cổ đông, Dgroup Holdings đạt được:

 • Đầu tư thành công vào 10/15 dự án/công ty con
 • Tỉ suất lợi nhuạn Tổng công ty 2018 tăng 150% so với cùng kỳ
 • Kí kết hàng loạt Thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo các địa phương trên cả nước
 • Bảo trợ cố vấn cho 3 công ty mới Start Up
 • Đầu tư công nghệ 4.0 vào hệ thống quản trị điều hành

 

Cũng trong phiên làm việc này, Đại hội đưa ra Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng tối thiểu 50% so doanh thu với năm 2018, Lợi nhuận sau thuế tăng tối thiểu 25% so với lợi nhuấn sau thuế năm 2018, kế hoạch đầu tư toà nhà mới và tăng giá trị doanh nghiệp hướng đến IPO 2022.

 

 

Đại Hội cũng vinh hạnh nhận được những chia sẻ chân thành với đầy trải nghiệm của đại diện Ban Cố Vấn – ông Lương Hoàng Hưng về giá trị vô hình của doanh nghiệm và định danh tài sản tương lai, từ đây các cổ đông cũng hình dung và khẳng định quyết định lựa chọn đầu tư và đồng hành cùng Dgroup Holdings là quyết định đúng đắn và nhiều cơ hội. 

 

 

Phiên cuối, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thống nhất các nội dung:

 • 98% đại hội nhất trí với các nội dung đã thông qua

Ông Nguyễn Xuân Nam đại diện Ban Thư ký thông qua thể lệ, nghị quyết và kết quả bầu cử HĐQT Dgroup Holdings mới nhiệm kỳ 2019 – 2024 với sự đồng thuận và ủng hộ cao của quý cổ đông:

 1. Ông Hồ Huỳnh Duy
 2. Ông Nguyễn Quang Huy
 3. Ông Nguyễn Vũ Linh
 4. Ông Lương Hoàng Hưng
 5. Ông Trần Đình Tú
 6. Ông Hồ Hải Dương
 7. Ông Vũ Việt Dũng

 

 

Ông Hồ Huỳnh Duy – Chủ tịch HĐQT đại diện đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc đại hội và gửi lời cảm ơn đến khách mời, quý cổ đông đã tham gia đầy đủ góp phần tạo nên thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Dgroup Holdings, sẵn sàng bước vào giai đoạn mới bứt phá – đoàn kết – thành công.

 

Dgroup Holdings - Giữ vững tinh thần khởi nghiệp 

 

 

                                                                                               ----Thuỳ Dương----

 

Facebook